Minerální, vápenné, silikátové fasádní barvy na beton, KEIMFARBEN s.r.o. :: ###TITLE###

Interiérové barvy KEIM

Zdravé, příjemné, hygienické

Podle odhadů tráví většina lidí asi 90 % času ve vnitřních prostorách. Proto hraje takovou roli „atmosféra“, klima panující v obytných místnostech, jež ovlivňuje, jak se
cítíme. Značný vliv při tom mají nátěry, které mohou za určitých okolností dokonce ohrožovat naše zdraví. Emise uvolňované z nástěnných barev, například z fungicidů, ředidel a dalších těkavých organických sloučenin (VOC), mohou znečišťovat ovzduší v místnostech často i řadu měsíců po nátěru.
To však neplatí pro stěny natřené silikátovými barvami KEIM. Systémy vnitřních barev KEIM se totiž vyznačují vynikajícími vlastnostmi z hlediska hygieny staveb – představují skutečné „plus“ pro kvalitu bydlení a života. Podstatným kritériem zdravé vnitřní barvy je například difuzní propustnost. Tu určuje propustnost nátěrové vrstvy
pro plyny, třeba pro vodní páru. Vnitřní barvy KEIM jsou extrémně propustné, protože jejich struktura je na rozdíl od kompaktních disperzních barev mikroporézní. Stěna tak může přes barevný nátěr bez zábran přijímat vlhkost a zase ji postupně vydávat. Stěny natřené barvami KEIM tak mohou „dýchat“ a zůstávají i při vysoké vlhkosti na
povrchu suché – a to je základní podmínka pro zdravé vnitřní klima.

Praktické a hospodárné

Vynikající vlastnosti interiérových barev KEIM přinášejí nejen praktický užitek, ale i nezanedbatelné finanční úspory. Barvy jsou otěruvzdorné a mají vysokou kryvost. Vynikají skvělou stálobarevností, „nežloutnou“ a pro případné další přenátěry není třeba stávající barvu mechanicky odstraňovat.

Přirozené, minerální, bezpečné

Vnitřní barvy KEIM neobsahují pesticidy, rozpouštědla, konzervační látky ani změkčovadla; díky tomu z nich nemohou unikat vůbec žádné škodlivé emise. Alkalická
minerální struktura silikátových vnitřních barev KEIM přirozeně působí proti plísním, takže je zbytečné přidávat hygienicky pochybné fungicidy – to je nesmírná
výhoda hlavně pro citlivé osoby, děti nebo alergiky.

 Maximální bezpečnost zaručuje i nehořlavost těchto barev: v případě požáru nátěry nevzplanou ani – což je ještě důležitější – nevydávají žádné toxické spaliny.

Ekologické, krásné, kreativní

Vedle výše uvedených přirozených vlastností a z nich plynoucích výhod vykazují vnitřní barvy KEIM i vynikající ekologickou bilanci a bezpečnost, kterou dokládají četné nezávislé atesty.

Neméně působivé jsou estetické kvality silikátových vnitřních barev KEIM. Jejich minerálně matný vzhled vytváří v každém prostoru velmi příjemné prostředí. Vnitřní barvy KEIM se dodávají ve více než 200 standardních a mnoha speciálních odstínech, takže nezůstávají pozadu ani v estetických kvalitách. Produkty KEIM se ideálně hodí i pro náročné výtvarné techniky, jako například lazury, jež vytvářejí individuální, nezaměnitelnou atmosféru.

 

Běžné disperzní barvy

Nepropustné disperyní barvy nedovolují výměnu vlhkosti mezi místností a zdí

  

Interiérové barvy KEIM

Interiérové barvy KEIM nebrání difuzi

Vzdušná vlhkost v místnosti nemůže přes nepropustnou disperzní barvu difundovat do zdiva a kondenzuje na stěně, což může vést k napadení plísní.Vzdušná vlhkost v místnosti může bez zábran difundovat porézní vrstvou barvy. Vlhkost v místnosti se reguluje, stěna zůstává suchá.

 

 

Produkty systému vnitřních barev