Minerální, vápenné, silikátové fasádní barvy na beton, KEIMFARBEN s.r.o. :: ###TITLE###

Záruka stálobarevnosti

Fasáda – tvář domu

Barva, resp. barevné řešení propůjčuje domu identitu – souhra architektury a barvy definuje charakter objektu. Role barev v architektuře je nesporná – po desetiletí, ba po staletí se barevnost považuje za jeden z hlavních výtvarných prvků.

Také psychologie se už dlouho zabývá fenoménem barev a jejich působení na lidské pocity a pohodu a tyto poznatky se úspěšně aplikují při řešení staveb.

 

 

Investice do barev a barevného řešení se vyplatí

Barva, nejlevnější a nejúčinnější výtvarný prvek na stavbě. Ať na soukromém rodinném domě nebo na sídlišti, na administrativní budově nebo na veřejných stavbách – příjemná barevnost a harmonické koncepce barevného řešení výrazně zvyšují obytnou hodnotu a pohodu uživatelů.

Změny barevného odstínu – obecně viditelná vzhledová vada

Projevy změn barevnosti venkovních nátěrů jsou známé už dlouhá desetiletí a na budovách je každý vidí jako vzhledovou vadu. Jistě také znáte typický obrázek tzv. „okenicového efektu“ – fasáda je vybledlá, jenom za otevřenými okenicemi, kde je chráněná před světlem a povětrností, lze najít v podstatě nezměněný původní odstín. Tento a další podobné projevy změny barevného odstínu citelně narušují celkový vzhled fasády. Jsou nejen nehezké, ale pokaždé navíc zničí barevné řešení, vytvořené s velkým citem a úsilím.

 

 


 

 

 

Silikátové fasádní barvy KEIM po řadu desetiletí přesvědčivě prokazují své vynikající vlastnosti, pokud jde o stálobarevnost. Samozřejmě tyto silikátové fasádní barvy také odpovídají kódu A1 podle technického věstníku BFS.

To ale není všechno. Absolutní důslednost při výběru použitých pigmentů, kombinovaná s po desetiletí získávanými zkušenostmi je nyní odměněna mimořádným příslibem kvality:

Stabilita barevného odstínu a trvale neměnný optický dojem z fasádních nátěrů závisí na řadě různých faktorů. Nejdůležitější z nich je světlo, povětrnostní vlivy a atmosférické znečištění. Pro trvale neměnný barevný odstín je při tom důležitá odolnost barevných pigmentů vůči světlu (především UV záření) a vůči působení škodlivin z ovzduší (takzvaný „kyselý déšť“).

Důležitou roli hraje i stálost pojiva. A optický dojem přirozeně mění také pokrytí nátěru nečistotami nebo porostem.

Organické pigmenty často mění svou barevnost působením UV záření. Anorganické minerální pigmenty se získávají z přírodních surovin, například z oxidů železa. Pouze anorganické minerální pigmenty jsou odolné vůči světlu a UV záření a zachovávají si i po desetiletích svou barevnost. Ke změně odstínu pigmentů mohou vést také agresivní atmosférické škodliviny („kyselý déšť“). Jenom vybrané anorganické pigmenty jsou odolné vůči kyselinám.

ZÁVĚR: STÁLOBAREVNÉ NÁTĚRY VYŽADUJÍ VÝLUČNÉ POUŽÍVÁNÍ VYBRANÝCH MINERÁLNÍCH PIGMENTŮ.


Ukázkový certifikát

Ukázkový certifikát

ve formátu pdf