<title>Novinky

Novinky

Mateřská škola Větrov v Jičíně

Mateřská škola Větrov v Jičíně

Mateřská škola Větrov v Jičíně

Rodinný dům v Litomyšli: elegance a styl s materiály KEIM

Rodinný dům v Litomyšli: elegance a styl s materiály KEIM

Rodinný dům v Litomyšli: elegance a styl s materiály KEIM

KEIM Lignosil Verano

KEIM Lignosil Verano

KEIM Lignosil Verano

KEIM a ČSOB

KEIM a ČSOB

KEIM a ČSOB

Rekonstrukce Katedrály Božského Spasitele v Ostravě

Rekonstrukce Katedrály Božského Spasitele v Ostravě

Rekonstrukce Katedrály Božského Spasitele v Ostravě

Designová povrchová úprava interiéru v prodejně DELMART v Praze

Designová povrchová úprava interiéru v prodejně DELMART v Praze

Designová povrchová úprava interiéru v prodejně DELMART v Praze

Sanace stávajícího zateplovacího systému (ETICS) od KEIMU

Sanace stávajícího zateplovacího systému (ETICS) od KEIMU

Sanace stávajícího zateplovacího systému (ETICS) od KEIMU

Rekonstrukce Vily Domov ve Strunkovicích nad Blanicí

Velmi zdařilá rekonstrukce budovy s využitím materiálů KEIM je nyní k vidění v Jižních Čechách, konkrétně ve Strunkovicích nad Blanicí. Jedná se o první rekonstrukci fasády zdejší Vily Domov od jejího dokončení v roce 1914.

Trojbarevná fasáda je vytvořena s použitím nátěrového systému KEIM Soldalit (použity byly barevné odstíny 9164, 9369, 9053). Při realizaci byla dodržena původní barevnost historické fasády.

Rekonstrukci objektu realizovala stavební společnost SABBIA - Jaroslava Rosová z Prachatic. V roce 2006 byla firma vyhodnocena Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR vítězem soutěže o titul „Stavební firma roku 2005 v kategorii do 25 zaměstnanců“.

Titul Stavba roku 2012 pro KEIM

Minerální nátěrové systémy a materiály pro restaurování KEIM zaznamenaly další mimořádný úspěch - ocenění Stavba roku 2012. Toto ocenění bylo uděleno pěti architektonickým počinům minulého roku, a to bez rozlišení pořadí. Soutěž spolu s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství vypisuje ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a časopis Stavitel.

„Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitní komplexní realizace stavebního díla, od hrubé stavby až po řemeslný detail," uvedli organizátoři.

Do klání se mohly přihlásit stavby vybudované v České republice bez ohledu na státní příslušnost projektanta, architekta stavby a místo registrace realizátorských firem. Do letošního ročníku se přihlásilo 53 projektů, odborná porota v čele s architektkou Radomírou Sedlákovou následně do finálního kola vybrala 15 objektů.

Mezi pěti oceněnými stavbami se umístila rekonstrukce františkánského kláštera v Hostinném na Trutnovsko. Autorem je Libor Sommer, projektantem Jan Chaloupský. Při rekonstrukci byly použity produkty KEIM Silangrund, KEIM Contact plus a KEIM Romanit Farbe. Produkty KEIM se uplatnily při barevné úpravě fasády i interiéru.

Obnova historické fasády Muzea hlavního města Prahy s materiály KEIM

 

Muzeum hlavního města Prahy vzniklo již v roce 1881. Hlavní budova se nachází na Florenci v ulici Na Poříčí 52. Růst sbírek muzea, které původně sídlilo v bývalém kavárenském pavilonu za zrušenou Poříčskou branou, si vyžádal potřebu nové muzejní budovy. Pražská obec si projekt objednala u Antonína Balšánka, který do stavby nechal zakomponovat i některé fragmenty z rušených pražských domů. Novorenesanční budova muzea byla dokončena v roce 1898 a slavnostně otevřena o dva roky později.

Muzeum je volně stojící dvouposchoďová budova tvořená dvěma bočními křídly a uprostřed vystupujícím rizalitem, který je zakončen tympanonem. V něm lze vidět reliéf nazvaný Historie s uměním, vědou a řemesly tvoří slávu minulosti naší od Ladislava Šalouna. Na jeho vrcholku je socha Alegorie Prahy od téhož autora. Zadní průčelí je rozčleněno půlkruhovým rizalitem. Uvnitř budovy je ve středu vestibul se schodištěm, v křídlech se nacházejí výstavní sály. Budova je kulturní památkou.

V současné době probíhá náročná rekonstrukce fasády budovy muzea. Práce byly zahájeny v dubnu roku 2011. Předběžný průzkum stavu omítkových fasádních vrstev prokázal značnou degradaci převážně spodní, historické omítky (jádra), způsobenou použitím zcela nevhodného, neprodyšného akrylátového nátěru při posledních opravách fasády v 90. letech minulého století. Vzhledem k havarijnímu stavu omítek, způsobenému nejen nevhodnými materiály a neodborným provedením, ale i destrukcí z nadměrných exhalací z magistrály a povětrnostními vlivy, bylo nezbytné neprodleně zahájit rekonstrukci, aby nedocházelo k dalšímu poškozování historicky cenné fasády.

Realizací rekonstrukce fasády byla pověřena firma AKANT ART, v.o.s. Tato společnost restaurátorů a uměleckých řemeslníků se již od roku 1992 specializuje na obnovu kulturních památek a jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi. Členové společnosti jsou oprávněni restaurovat umělecká a uměleckořemeslná díla ve štuku a kameni, díla malířská, pozlacovačská a práce v sádře, kovu, dřevě a umělém kameni. Se společností spolupracují i restaurátoři z řad akademických malířů a sochařů. Odborné restaurátorské práce jsou zabezpečeny nositeli příslušné licence Ministerstva kultury ČR. Firma zajišťuje i vlastní výuku učňů v uměleckořemeslných oborech.

Vzhledem ke stáří fasády a velkému množství reliéfních prvků si rekonstrukce vyžádala pečlivou volbu postupů a materiálů i precizní odbornou práci realizátorské firmy. Před zahájením finálních restaurátorských prací bylo nezbytné nejprve napravit nevhodné zásahy z dřívějších let, zejména odstranit neprodyšný akrylátový nátěr a provést fixaci a injektáž plastických štukových prvků.

Fasáda muzea byla nejprve omyta tlakovou vodou, následně realizační firma provedla celkové mechanické odstranění stávajícího nátěru, vyspravení a doplnění chybějících částí a celkové přeštukování.

Pro nátěr fasády byla zvolena barva KEIM Soldalit®–arte od firmy KEIMFARBEN, předního dodavatele minerálních nátěrových systémů a materiálů pro restaurování. Tato fasádní barva bez titanové běloby je ideální pro nátěry s velkou barevnou hloubkou. KEIM Soldalit®–arte je barva na sol-silikátové bázi, která díky receptuře bez titanové běloby (oxidu titaničitého) s absolutně světlostálými anorganickými pigmenty a minerálními plnivy podtrhuje originální charakter a plastickou strukturu podkladu a dává nátěrům mimořádnou barevnou hloubku a zářivost. Kombinace pojiv – křemičitého solu a vodního skla – umožňuje nátěry nejen na minerálních, ale i na řadě organických podkladů. KEIM Soldalit®–arte splňuje i požadavky DIN 18 363 2.4.1. KEIM Soldalit®–arte je barva s maximální životností, navržená jako homogenizující a krycí pigment bez obsahu titanové běloby. Barva má minerálně matný charakter, podtrhuje strukturu a zvláštnosti podkladu, netvoří film, je nehořlavá. Barva zaručuje mimořádnou odolnost všech složek vůči UV záření, vysokou odolnost proti klimatickým vlivům. Barva je antistatická, odolná vůči průmyslovým plynům a kyselému dešti, vysoce vodoodpudivá. Na fasádě muzea byl proveden dvojnásobný nátěr v nestandardním odstínu, míchaném přímo na stavbě.

Na fasádě byla provedena dodatečná hydrofobizace materiálem KEIM Lotexan® v místech, kde nebylo oplechování a kde barva podléhá většímu zatížení klimatickými vlivy. Tento bezbarvý hydrofobizační prostředek pro závěrečné ošetření na bázi siloxanu slouží k vytvoření vodoodpudivé ochranné vrstvy, vhodné zvláště pro minerální omítky a nátěry, pohledový beton, betonové prefabrikáty, vymývaný beton, vápenopískové tvárnice a cementovláknité desky. KEIM Lotexan® chrání proti vodě, kyselému dešti a vzdušnému znečištění. KEIM Lotexan® má velice malé částice a proniká hluboko do pórů stavebních hmot. Po odpaření ředidla se účinná látka usazuje na stěnách pórů a chemickou reakcí s normální vlhkostí vzduchu a stavební hmoty rozvíjí své hydrofobní vlastnosti. KEIM Lotexan® je plně propustný pro difuzi páry, netvoří film, redukuje znečištění i růst plísní a kvasinek.

Fakta

Objekt: Historická budova Muzea hlavního města Prahy

Místo realizace: Na Poříčí 52, Praha 8

Investor: Muzeum hlavního města Prahy

Architekt rekonstrukce: Ing. Arch. Jan Čepelák

Technologie nátěru: Pavel Jakl, Jaromír Holub

Realizační firma: AKANT ART, v.o.s.

Termín realizace: práce byly zahájeny v dubnu 2011, v současné době probíhají práce na nátěru fasády

Materiály: KEIM Soldalit®–arte, KEIM Lotexan®

Dodavatel: KEIMFARBEN, s.r.o.


 

KEIM pro Tugendhat

Slavnou funkcionalistickou vilu Tugendhat navrhl pro manžele Gretu a Fritze Tugendhatovy v letech 1928–1929 architekt Ludwig Mies van der Rohe. Tento velkorysý rodinný dům doslova nastavil budoucí měřítka moderního bydlení a v roce 2001 byl zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

V letech 2010–2012 prošla vila Tugendhat kompletní rekonstrukcí, na které se podíleli již ve fázi průzkumů a při návrzích technologií také specialisté firmy KEIM, předního dodavatele minerálních nátěrových systémů a materiálů pro restaurování. Pro rekonstrukci KEIM dodal například speciální čisticí prostředek pro odleptávání sintrových vrstev KEIM Ätzflüssigkeit a minerální barvu pro úpravu pohledových ploch v exteriéru vily Keim Granital v měkké optice vápna v odstínu teplá lomená bílá.

A ještě historická zajímavost: při průzkumech povrchů vily byly v analýzách a chemických rozborech zjištěny silikátové barvy. Vážně se diskutuje o tom, že už při nejstarších nátěrech byly na vile Tugendhat použity barvy KEIM. Podle dochovaných historických dokumentů měla totiž bavorská firma Keimfarben v tehdejším Československu obchodní zastoupení již v prvních desetiletích 20. století.

KEIM přispěl k záchraně mikulovských kapliček

Kapličky na Svatém kopečku nad Mikulovem tvoří neodmyslitelné panorama města, bohužel jsou dlouhodobě vystaveny značně nepříznivým klimatickým podmínkám. To se zásadně podepsalo na jejich stavu: i přes snahu mikulovských průběžně provádět alespoň nejnutnější opravy tyto stavby postupně chátraly. Na celkovou obnovu se dlouho nedařilo zajistit dostatek finančních prostředků. Úspěch nakonec přinesl originální nápad mikulovské radnice nabídnout kapličky k adopci. Výzva přinesla nebývalý ohlas, vedle místních patriotů se k akci přidala řada firem a během krátké doby měla většina kapliček své „adoptivní rodiče“, kteří se rozhodli postarat se o jejich záchranu.

Cílem projektu Záchrana kapliček na Svatém kopečku v Mikulově se stala nejen stavební obnova objektů, ale také restaurování a doplnění jejich výzdoby.

U projektu nemohla chybět ani firma KEIM, přední dodavatel minerálních nátěrových systémů a materiálů pro restaurování. Specialisté z Keimu nabídli realizátorům své mnohaleté zkušenosti při obnově cenných historických památek. KEIM také sponzoroval část dodaných renovačních a nátěrových materiálů, mezi které patří například osvědčená silikátová barva pro trvanlivé nátěry KEIM Granital®.

Společná snaha města Mikulov, církve, nadšených jednotlivců a firem brzy vrátí známé mikulovské dominantě původní lesk a zachová ji pro příští generace.

 

 

 

Znovuzrozené domy v brněnské ulici Dobrovského

rekonstrukce fasád architektonicky cenných domů s materiály KEIM

Dobrovského ulice v Brně začala být zastavována přibližně od poslední čtvrtiny 19. století. Nejdříve řadovými dělnickými domky na severní straně ulice, na jižní straně pak řadou nájemních domů kolem roku 1920. Tyto první domy jižní strany, Dobrovského 1–15, tvoří symetrický celek. Prvních devět domů je dílem významného brněnského architekta Antonína Dvořáka a s jednou výjimkou jsou nyní památkově chráněny. Domy jsou charakteristickým dílem moderny počátku 20. století a meziválečného dekorativizmu, zvláště pozoruhodné jsou díky ohlasům kubismu, v architektuře vzácného a na Moravě poměrně velmi málo zastoupeného.

V roce 2009 provedl Ing. Evžen Biskup barevnostní průzkum fasád domů, který byl poté zpracován, předložen Národnímu památkovému ústavu a projednán s jeho pracovníky a zástupcem investora. Toto byl základní dokument pro návrh obnovy fasád. Kompletní rekonstrukce zchátralých fasád domů 1–15 na Dobrovského ulici proběhla v roce 2011. Rozsáhlé a výjimečně náročné dílo se podařilo realizovat v rekordně krátkém čase od počátku července do 13. prosince 2011.

Podle slov místostarostky Ing. Andrey Pazderové se brněnská městská část Královo Pole připravovala na tento projekt dlouho, s vědomím jedinečnosti této zástavby, jejíž význam z historického i architektonického hlediska přesahuje hranice naší republiky. K rekonstrukci přistoupili s maximální poctivostí, vedli jednání s památkáři, všemi dalšími dotčenými orgány i s obyvateli domů. Při realizaci se navíc podařilo skloubit velmi dobrou cenu s rekordně krátkým časem.


Pro realizaci projektu byly vybrány minerální nátěrové systémy a materiály pro restaurování KEIM. Firma dodala odstraňovače disperzních nátěrů, omítky, silikátové stěrky, hydrofobizace a minerální barvy.

Podle požadavku architekta rekonstrukce bylo nejprve provedeno precizní očištění zdobných prvků fasád a zpracování omítek do přesných ostrých hran. Pro nátěr fasád byla zvolena minerální silikátová barva s velkou barevnou hloubkou KEIM Soldalit®−arte. Tato barva na sol−silikátové bázi neobsahuje titanovou bělobu (oxid titaničitý). Receptura bez titanové běloby s absolutně světlostálými anorganickými pigmenty a minerálními plnivy podtrhuje originální charakter a plastickou strukturu podkladu a dává nátěrům mimořádnou barevnou hloubku a zářivost. KEIM Soldalit®−arte se díky nepoužití homogenizační titanové běloby hodí k renovacím památkových objektů, kde je cílem záměrně reprodukovat historický kolorit.

Pro tenkovrstvé poloprůhledné barevné ztvárnění vzhledu fasády byl použit materiál KEIM Restauro®-Lasur, ideální pro lazurní barevné nátěry ploch historických i moderních omítek a přírodního kamene.

Finální nátěr renovovaných je dvou až tříbarevný. Barevné odstíny byly pečlivě vybírány tak, aby nejen navzájem ladily na každém jednotlivém domě, ale také aby byl barevně sladěn komplex domů v ulici jako celek.

Vedle opravy fasád byla ve třiceti osmi bytech dotčené zástavby provedena také výměna topného systému, a to včetně odstranění rušivých mřížek podokenních topidel. V plném rozsahu zůstaly zachovány autentické prvky architektonické výzdoby, v případě poškození byly adekvátně doplněny.

Architekt Ivan Wahla o této rekonstrukci, která obdržela zvláštní cenu Stavba Jihomoravského kraje 2011, řekl: „Zvláštnost oprav těchto osmi domů spočívá v tom, že dílo takového rozsahu bylo vykonáno v tak krátkém čase, což je ve městě Brně výjimečné. Královo Pole přistoupilo k úkolu velkoryse. Po jednáních s Památkovým ústavem v Brně, který požadoval co největší autenticitu a originalitu jednotlivých částí domů, a po provedení průzkumů se pustilo do práce s tím, že budou zásadně dodrženy všechny odborné požadavky. Na slovo vzatí mistři svého oboru se věnovali nadmíru precizně opravě fasád, štuků, medailonů, říms, pilastrů, všech kubizujících prvků i jejich čištění a odvedli mimořádně dobrou, důkladnou, kvalifikovanou práci. Protože je každý z domů jiný, zůstaly jako akcenty zachovány všechny jejich zvláštnosti, mj. i barevné valéry (malé rozdíly mezi barvami domů), a to tak, aby spolu barvy ‚komunikovaly‛.“

 

Fakta:

Místo realizace: Brno, ulice Dobrovského

Název akce: rekonstrukce fasád architektonicky cenných domů

Ocenění: Stavba Jihomoravského kraje 2011

Architekt rekonstrukce: Atelier RAW s.r.o., Ing. arch. Ivan Wahla, Ing. arch. Alžběta Sukačová

Technologie oprav fasád: Ing. Evžen Biskup

Realizační firma: Tocháček, spol. s r.o., Ing Lukáš Kotek, pan Svatopluk Kyjovský

Realizace: 2011

Materiály: Minerální nátěrové systémy a materiály pro restaurování KEIM

Dodavatel: KEIMFARBEN s.r.o.

Architekt Oskar Poříska v Brně

Mezi výjimečné osobnosti naší architektury, které měly vztah k městu Brnu, právem náleží i architekt a urbanista Oskar Poříska (1897-1982).

Je autorem řady různorodých staveb, od čekáren pouliční dráhy až po školní budovy nebo rodinné a nájemní domy. Ve 30. letech projektoval rozsáhlý soubor budov Sociálního ústavu města Brna s nemocnicí a byty v Bohunicích. Roku 1929 získal zlatou medaili za architekturu v Miláně, totéž ocenění převzal roku 1935 v Bruselu a roku 1937 v Paříži. Po druhé světové válce, když po komunistickém převratu v roce 1948 musel zavřít vlastní ateliér, se jeho činnost soustředila především na problematiku územního plánování.

Na sklonku loňského roku se v Galerii architektury v Brně uskutečnila zásluhou spolku Obecní dům Brno vernisáž výstavy připomínající život a dílo této tvůrčí osobnosti.

Spolek Obecní dům Brno již od roku 1998 každoročně realizuje jednu výstavu mapující „zlatou éru“ brněnské moderní architektury 20. a 30. let. Výstavu vždy doprovází vydání rozsáhlé publikace s velkým množstvím originálních dobových fotografií. Duší celého projektu jsou architekti Petr Pelčák a Ivan Wahla. Pro výstavu i publikaci o architektu Pořískovi shromáždili řadu cenných informací a unikátního obrazového materiálu. Jejich výstavní a editorská činnost dlouhodobě přispívá k oživení povědomí o mnohdy pozapomenutém díle českých a středoevropských architektů a vyvolává ohlas nejen u nás, ale i v zahraničí.

Dlouholetým partnerem spolku Obecní dům Brno je firma KEIM, dodavatel minerálních nátěrových systémů a materiálů pro restaurování. Ta stejně jako v předchozích letech finančně podpořila uspořádání výstavy a vydání unikátního katalogu.

KEIM Ecosil-ME – fotokatalytická vnitřní silikátová barva s efektem MiNOx®

KEIM Ecosil-ME je vysoce specializovaná vnitřní silikátová barva s fotokatalytickými účinky, vyznačující se mimořádnými technickými kvalitami. KEIM Ecosil-ME jedinečně spojuje maximální mechanickou pevnost s vynikajícími hygienickými vlastnostmi a takzvaným efektem MiNOx®.

KEIM Ecosil-ME je jediná vnitřní silikátová barva, která aktivně optimalizuje ovzduší v místnosti na principu fotokatalýzy. Fotokatalyticky aktivní pigmenty v kombinaci se silikátovým pojivem zajišťují snižování obsahu škodlivých plynů a pachů a jejich přeměnu v neškodné látky. Proces probíhá zcela jednoduše vlivem denního světla, aniž by snižoval difuzní propustnost stěn. Barva Ecosil-ME tak aktivně přispívá k lepší kvalitě ovzduší v místnosti. Navíc je vysoce mechanicky odolná a bez problémů vyhoví i zvýšeným nárokům.

V prostorách, které vyžadují optimální kvalitu vzduchu i dobrou mechanickou odolnost je Ecosil-ME ideální nátěrovou hmotou.

KEIM Ecosil-ME je vhodný zejména pro místnosti s velkým pohybem osob, v nichž jsou kladeny velké nároky na kvalitu vzduchu – vstupní haly a schodiště, hotely, restaurace, nemocnice a školy.

Kromě toho Ecosil-ME nabízí všechny ostatní výhody pravé vnitřní silikátové barvy KEIM:

 • velmi vysoká prodyšnost nátěru, zajišťující suché stěny a zdravé klima v místnosti,
 • nehořlavost kvůli vyloučení vzniku toxických plynů v případě požáru,
 • neobsahuje rozpouštědla ani změkčovadla, a proto neuvolňuje žádné škodlivé emise a na nátěru neulpívají nečistoty („černání stěn“),
 • atesty prokazují vhodnost pro alergiky,
 • přirozená zásaditost brání růstu plísní,

 • atestem potvrzená rezistence proti houbám,
 • vynikající ekologický profil,
 • minerálně matný vzhled.

Barva se dodává v bílé barvě, v odstínech podle vzorníku KEIM-Palette exclusiv a ve vybraných odstínech podle vzorkovníku KEIM AVANTGARDE. KEIM-Ecosil se může natírat, nanášet válečkem nebo stříkat.

Nový katalog produktů a systémů KEIM

Pro letošní sezónu přichází KEIM novou verzí oblíbeného katalogu KEIM –produkty a systémy. Katalog je neocenitelnou pomůckou pro investory, památkáře i realizační firmy. Zahrnuje kompletní přehled nabídky barev, systémů pro úpravu přírodního kamene, výtvarnou tvorbu, dále systémové a doplňkové produkty, minerální omítky a stěrky. Přehledné členění podle skupin produktů i podle abecedy umožňuje rychlou orientaci a je neocenitelnou pomůckou nejen při přípravě v kanceláři, ale i při obchodních jednáních. Katalog na téměř padesáti stranách přináší pro snadnější orientaci ukázky balení produktů a zahrnuje přes čtyři desítky fotografií dokládajících použití materiálů KEIM na atraktivních historických i moderních objektech. Katalog představuje i nejmodernější materiály využívající fotokatalytické systémy pro odbourání škodlivin, jako je protiplísňový KEIM-Mycal®, Ecosil ME nebo Soldalit ME. Nový katalog je k dispozici na těchto stránkách.

Protiplísňový systém KEIM-Mycal®

fotokatalytické pigmenty účinně proti škodlivinám

Trvalá sanace plísní vyžaduje vždy odstranění příčin a nápravu škod. Vhodná nápravná opatření je nezbytné stanovit individuálně pro každý konkrétní případ a podle rozsahu škod. Příkladem systému vhodného pro sanaci plísní je KEIM Mycal, který je součástí nové produktové řady firmy KEIM.

KEIM Mycal umožňuje kombinovat jednotlivé složky systému na míru podle rozsahu a charakteru poškození ploch.

KEIM-Mycal®-Top je vysoce specializovaná vnitřní silikátová barva s různými formami účinku proti plísním. Barva má velmi vysokou difuzní propustnost a další vlastnosti, díky kterým stěny zůstávají suché. KEIM-Mycal®-Top vytváří zásadité prostředí, takže plísně prokazatelně nenacházejí dostatek živin. KEIM-Mycal®-Top působí navíc díky obsahu minerálů s přirozeným antimikrobiálním účinkem desinfekčně. Fotokatalyticky aktivní pigmenty mohou odbourávat škodliviny.

K dispozici jsou odstíny bílý a podle KEIM Palette exclusiv. Tónovat lze barevnými koncentráty KEIM Farbkonzentrate.

KEIM-Mycal®-Ex je bezchlórový vodný oxidační prostředek k přípravě a čištění mikrobiálně napadených nebo znečištěných vnitřních ploch. Prostředek je moderní ekologickou alternativou chlórových produktů. KEIM-Mycal®-Ex má čirý žlutavý odstín, dodává se v 1litrové, 5litrové a 25litrové nádobě. Spotřeba jecca 0,1 l/m2.

KEIM-Mycal®-Fix je speciální penetrace na bázi sol-silikátu k vázání spór plísní a k základnímu nátěru minerálních izolačních desek iPor a Mycal-CS. KEIM-Mycal®-Fix má zpevňující účinek a upravuje savost. Váže plísně a jejich spóry na napadených plochách. Díky vysokému pH navíc brzdí růst plísní.

KEIM-Mycal®-Por je suchá maltová směs s vápenným pojivem podle DIN EN 998-1 – třída malty CS I (PII podle DIN V 18550). Tato speciální vnitřní minerální vápenná omítka se zvláštními sorpčními vlastnostmi upravujícími vlhkost je vhodná i k lepení a armování desek Mycal-CS a pro použití ve vnitřním izolačním systému KEIM pomocí minerálních izolačních desek iPor. Směs má bílý odstín, spotřeba je cca 3,9 kg/m2 pro 3mm vrstvu omítky, cca 5 kg/m2 k lepení a armování.

Do katalogu ->

KEIM získal ocenění Realizace roku 2011 – nátěrové hmoty

Časopis Spektra uděloval letos už po sedmé ocenění roku nejzajímavějším realizacím. V kategorii nátěrové hmoty získal KEIM toto ocenění za kompletní rekonstrukci synagogy v Dobrušce. Cenu převzal na slavnostním večeru v restauraci Hegertova cihelna na pražské Kampě jednatel naší společnosti Patrik Beňo a Ivo Bednář, obchodně-technický zástupce pro oblast východních Čech a severní Moravy. Reportáž o rekonstrukci vyšla v časopise Spektra 2/2011 pod názvem Synagoga v Dobrušce ve své původní kráse s barvami KEIM.

Nejlepší z realit s materiály KEIM

Na slavnostním listopadovém galavečeru v sále České národní banky v Praze byly vyhlášeny výsledky a předána ocenění nejlepším projektům českého realitního trhu za uplynulý rok. O titul „Nejlepší z realit - Best of Realty“ se mohly ucházet stavby dokončené v České republice po 1. lednu 2009, a to v kategoriích Nová administrativní centra, Rezidenční projekty, Obchodní centra a Hotely. O ocenění letos usilovalo 25 projektů ve čtyřech základních kategoriích a tři projekty v kategorii Zvláštní cena poroty.

V kategorii hotelů získal titul Wellness & spa hotel Augustiniánský dům v Luhačovicích, a to za citlivou revitalizaci novorenesančního objektu, z něhož se stal hotel vyhovující nejpřísnějším měřítkům. Design pokojů i veřejně přístupných prostor splňuje požadavky i velmi náročných hostů. Při náročné rekonstrukci budovy se uplatnily nátěrové systémy KEIM, zejména sjednocující minerální nátěr KEIM Contact Plus na fasádě a špičková vápenná malířská barva KEIM Romanit-Farbe pro vrchní nátěry. Na restaurátorské práce byly použity vápenný program KEIM a minerální anorganické pigmenty KEIM.

O vítězích 12. ročníku soutěže, která se v tuzemsku považuje za nejprestižnější ve svém oboru, rozhodla sedmičlenná odborná porota. Rozhodujícími kritérii při posuzování kvality přihlášených projektů byly výběr lokality, urbanistické a architektonické řešení, kvalita realizace a zejména úspěšnost na realitním trhu.

„Reštaurovanie je predovšetkým služba umeniu a tá musí vždy prevládať nad hmotnými pohnútkami a zárobkovými záujmami.”

Aj táto veta je súčasťou sľubu člena Komory reštaurátorov v Slovenskej republike. Reštaurátor sa zaväzuje presadzovať záujmy ochrany kultúrneho dedičstva a uprednostniť ich vždy pred vlastnými osobnými cieľmi.

V júni tohto roka vstúpila do platnosti novela zákona o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov. Sprísňujú a novo sa definujú požiadavky a kritériá na kvalifikáciu reštaurátorov, na ich odbornosť, na ich zodpovednosť. Výtvarné dielo, ktoré je zbierkovým predmetom alebo národnou kultúrnou pamiatkou, môže reštaurovať len reštaurátor, ktorý je členom Komory (http://www.restauro.sk/zoznam-clenov/).

Kto chce používať profesný titul reštaurátor, musí svoje tvorivé ambície sústrediť na zamedzenie hmotného úpadku diela a sprístupnenie jeho duchovnej, obsahovej hodnoty. A to pri najvyššej miere rešpektovania pôvodnosti a fyzikálnej, historickej a estetickej celistvosti hmotnej podstaty i výtvarnej formy diela, vždy na vlastnú, osobnú zodpovednosť a vo vlastnom mene.


Práve tento osobný charakter zodpovednosti rezonoval na X. seminári Komory reštaurátorov aj na zasadnutí odbornej komisie Ceny Profesora Karola Veselého za rok 2009. Komisia posudzovala deväť navrhnutých diel:

 1. Akademický sochár Martin Kutný, reštaurovanie Kalvárie z Kostola sv. Egídia v Bardejove;
 2. Profesor Vladimír Úradníček, akademický maliar - in memoriam, celoživotná reštaurátorská tvorba a pedagogická činnosť v špecializácii reštaurovanie nástennej maľby, historickej omietky a muriva;
 3. Kolektív reštaurátorov pod vedením akademického maliara Miroslava Šurina, komplexné reštaurovanie interiéru kostola v Porube;
 4. Akademický maliar Jozef Dorica, reštaurovanie interiéru Kostola sv. Štefana kráľa v Žiline;
 5. Akademický maliar Ľubomír Cáp, reštaurovanie interiéru katolíckeho lýcea na Hlavnej ulici v Prešove;
 6. Mgr. art. Ivan Havasi – Mgr. art. Marek Holomaň, reštaurovanie interiéru farského kostola v Kvačanoch;
 7. Akademický sochár Pavol Čambál – Akademický maliar Mário Flaugnatti – Akademický maliar Vojtech Mýtnik, reštaurovanie interiéru Župného domu v Nitre;
 8. Koletív reštaurátorov pod vedením Akademického maliara Mária Flaugnattiho, reštaurovanie sgrafit na fasáde sobášneho paláca v Bytči;
 9. Ladislav Dedík – Štefan Komorný – Peter Csordás, reštaurovanie filmového diela Štefana Uhera: Tri sestry (laboratórna obnova Komorný, farebné digitálne retuše Csordás, reštaurovanie a digitálna retuš Dedík).

Komisia tentokrát rozhodovala vo verejnom hlasovaní a pre Cenu nominovala diela Akademického maliara Ľubomíra Cápa, Mgr. art. Ivana Havasiho, Mgr. art. Mareka Holomaňa a Profesora Vladimíra Úradníčka, akademického maliara.

Prestížnu Cenu komisia udelila nedávno zosnulému nestorovi slovenského reštaurovania, Profesorovi Vladimírovi Úradníčkovi, akademickému maliarovi, na pamäť za jeho celoživotnú reštaurátorskú tvorbu a pedagogická činnosť. Cenu v mene rodiny prevzal syn Martin. Finančný obnos, ktorý je súčasťou ceny, bude použitý na pomník Majstra Úradníčka na evanjelickom cintoríne v Starej Turej.

Rozmarné léto s Keimem.

 

Premonštrátsky kostol v Košiciach - Kultúrna pamiatka roka 2008

Najcennejší barokový objekt Košíc je už novovekým kostolom, jeho výstavba bola ukončená v roku 1681. Na jeseň ukončil reštaurátorský kolektív združenia VILLARD obnovu jeho zaujímavej a v našom historickom priestore nezvyčajnej "kamennej" fasády.

Na mieste terajšieho premonštrátskeho kostola stál v stredoveku tzv. Kráľovský dom, sídlo kráľovskej komory. V počiatkoch rekatolizácie v ňom hornouhorský kapitán Ondrej Dóczy dal zriadiť obydlie a kaplnku pre jezuitov "misionárov" v protestantskom meste. Ale jezuitov a ich národného hosťa, ostrihomského kanonika, tam v noci zo 6. na 7. septembra 1619 umučili hajdúsi Juraja I. Rákócziho. Sú to známi svätí košickí mučeníci: Marek Križin, Melicher Grodecký a Štefan Pongrác. Všetky rákócziovské dámy bojac sa trestu božieho sa snažili vymôcť pre rodinu odpustenie. Keďže do opravy domu sa dlhé roky nik nemal, dokonca aj kráľovská komora bola presťahovaná, manželka Juraja II. nehnuteľnosť odkúpila a dala na zbúranisku starého kráľovského domu postaviť jezuitom kostol podľa vzoru slávneho "IL GESU" v Ríme. Kostol je zasvätený sv. Trojici, názov kostola spolu s votívnym nápisom donátorky hlása ozdobný text na štítovej stene medzi vežami.
Pri obnove kamenných článkov architektúry použili reštaurátori tmely Resauro-Grund a Restauro-Top. "Kamenná" fasáda je doplnená do pôvodného vzhľadu sanačnými maltami Porosan a renovačnými maltami Universalputz. Farebne sú jednotlivé plochy i nápisy retušované silikátovými farbami Restauro-Lasur.

Pri kostole si jezuiti vybudovali školy a biskup B. Kisdy založil aj prvú košickú univerzitu, takže kostol sa spomína aj ako gymnaziálny, alebo "Univerzitný kostol". Od rozpustenia jezuitského rádu patril pod farský úrad, kým ho v r. 1811 dostali premonštráti. Výzdoba vzácne jednoduchého interiéru a mobiliár pochádzajú väčšinou ešte z jezuitského obdobia.
Dokonalá je iluzívna maľba z r. 1786 od Erazma Schotta. Hlavný oltár z r. 1854 je od maliara Jozefa Peskyho. Všetky bočné kaplnky majú iluzívne namaľované oltáre do ktorých sú vložené skutočné oltárne obrazy. Cenné rezbárske práce sú kazateľnica (1600), štallá, lavice, okenné rámy oratórií a intarzované dvere. Veľmi cenný je aj mobiliár sakristie. V krypte, ktorá mala slúžiť za pohrebisko Rákócziovskej rodiny, leží donátorka kňažná Žofia Báthory a jej syn František I., ktorý ju ako 31 ročný predišiel o tri roky.

KEIM hlavním partnerem Komory restaurátorů Slovenské republiky při vyhlašování prestižní ceny za nejlepší restaurátorský počin za rok 2008

 

Cenu akad. mal. Karola Veselého udeľuje Komora reštaurátorov v Slovenskej republike za komplexný, profesionálny a vynikajúci prístup a výtvarné reštaurátorské zhodnotenie reštaurovaného kultúrneho dedičstva. Aj tento rok odborná komisia vyberala spomedzi reštaurátorských realizácií, ukončených v roku 2008. Do užšej nominácie vybrala prvé tri z  celkovo prijatých deväť návrhov:

 

1. Klaňanie troch kráľov, 18. storočie, závesný obraz na plátne zo zbierok SNG, reštaurátor Mgr. art. Nora Hebertová;

2. Oltár Sedembolestnej Panny Márie z asanovanej barokovej kaplnky r.-k. Kostola sv. Štefana v Galante, reštaurátor Mgr. František Šmigrovský;

3. Oltár sv. Michala Archanjela, Dobrá Niva, reštaurátori akad. soch. Ján Gazdík a Mgr. art. Juraj Gazdík;

4. Krypta Františka Rákoczyho z Kostola sv. Alžbety, Košice, reštaurátori Prof. Jozef Porubovič, akad. soch. a Mgr. Peter Gomboš, akad. mal.-rešt.;

5. Exteriérové kamenné súsošie Golgoty, Jablonica, reštaurátor akad. soch. Ján Gazdík;

6. Hlavný oltár sv. Emeráma, Nitra, kolektív reštaurátorov pod vedením Doc. Vladimíra Plekanca, akad. mal.;

7. Oltár sv. Jána Nepomuckého, Lutila, reštaurátor Mgr. Igor Hovorič;

8. Palác Klobušických, Prešov, kolektív reštaurátorov PÚ SR ORA Levoča;

9. Apponyiho palác, Bratislava, reštaurátori akad. mal. Mário Flaugnatti a akad. soch. Vladimír Višváder.

V druhom kole rokovania odborná komisia tajne hlasovala o jednotlivých nomináciach. Cenu akademického maliara Karola Veselého za rok 2008 získala reštaurátorská realizácia pani reštaurátorky Mgr. art. Nory Hebertovej a toto sú jej slová: “…prajem všetkým reštaurátorom čo najviac najnáročnejších odborných prác, lebo len tie vás donútia pozastaviť sa pri ich riešení a časom si uvedomiť, že každou náročnou úlohou, ktorou ste prešli, ste o poznanie múdrejší a o krok skúsenejší”.

My gratulujeme a teší nás, že môžeme byť aj ako partner ceny nápomocní pri podpore tvorivých procesov reštaurovania.

Záchrana vzácných omítek státního hradu Pernštejna

Hrad Pernštejn, jehož historie sahá až do 13. století, je ukryt v lesích Českomoravské vrchoviny. Patřil pánům z Pernštejna, kteří po staletí ovlivňovali politický vývoj v českých zemích. V roce 2005 vypukl v části hradního komplexu požár.

V září loňského roku pracovníci památkového ústavu slavnostně zpřístupnili nový společenský sál v historické sýpce hradu Pernštejna na Brněnsku. Při požáru shořelo téměř 700 historických předmětů, což přimělo památkáře k tomu, aby nechali objekty, o které pečují, pojistit. Prostory, dnes již z větší části obnovené, nebudou už v budoucnu sloužit jen jako depozitář. Kromě sálu pro pořádání výstav a firemních akcí zde budou kanceláře, menší depozitář a prodejna. Již nyní je k vidění také expozice o životě obyvatel hradů. Celá rekonstrukce sýpky bude stát více než 30 milionů korun. Pro konsolidaci a obnovu vzácných omítkových vrstev, narušených při požáru, byly použity speciální materiály KEIM, a to na fasádě i v interiéru sýpky. Omítky byly vlivem ztráty pojiva drolivé a nesoudržné. Odborné práce prováděla brněnská firma Tocháček, na této stavbě je řídil zkušený stavbyvedoucí firmy Radek Zedník. Samotné obnově předcházela řada průzkumů a laboratorních analýz, na kterých se podíleli odborníci z oblasti památkové péče (Mgr. Zoja Matulíková) a přední odborníci v oboru restaurování a konzervace (Ing. Karol Bayer a Dr. Petr Dvořák) a chemie (Prof. Pavla Rovnaníková). Při průzkumech omítek byly zjištěny kromě vysoké porozity základní hmoty, která je typická pro vápenné omítky, viditelné i větší defekty, praskliny, zejména na rozhraní zrn plniva a základní hmoty tvořené uhličitanem vápenatým. V rámci zkoušek byly srovnány tři základní typy konsolidantů – na bázi kyseliny křemičité, na bázi vodního koloidního roztoku kyseliny křemičité a na bázi vápenné vody. Nejvyšší zpevňovací efekt (měřeno metodou ultrazvukové transmise) při srovnání testovaných konsolidantů byl zjištěn u zpevňovacích prostředků na bázi esterů kyseliny křemičité poskytující minimálně 300g gelu SiO2 na 1l konsolidantu. Rozdíl mezi elastifikovaným a standardním organokřemičitanovým konsolidantem je velmi malý.  Všechny testované prostředky penetrují velmi dobře do hloubky omítky a nemají tendenci kumulovat se pouze na povrchu. Změna dalších fyzikálních vlastností - nasákavosti a porozity - je poměrně malá. Vysoká porozita vápenné malty zůstává zachovaná a nijak neovlivní difuzi vodních par z podkladu. Konsolidant na bázi vodního koloidního roztoku kyseliny křemičité má pouze malý zpevňující účinek a ukazuje (průzkum pomocí elektronového mikroskopu) na malou schopnost penetrovat do hloubky a vytváří na povrchu vrstvičku gelu SiO2. Zpevňovací účinek vápenné vody byl v prakticky neměřitelný. Průzkumem elektronovým mikroskopem byly částice nově vzniklého uhličitanu vápenatého nalezeny pouze na povrchu vzorku.Po vyhodnocení zkoušek byl jako nejvhodnější konsolidanat doporučen zpevňovací prostředek na bázi esterů kyseliny křemičité. Plochy byly po průzkumu zmapovány a na povrchy omítek s rozdílnou pevností byly určeny rozdílné koncentrace konsolidantů. Optimálním řešením pro takto komplikovaný povrch je přípravek o rozdílném množství vyloučeného gelu KEIM Silex OH, pro konsolidaci silně poškozených míst pak KEIM Silex 100 OH. KEIM Silex OH vyloučí 310g gelu a KEIM Silex 100 OH vyloučí 396g gelu. Přípravky byly nanášeny beztlakým postřikem zaplavováním bez rozprašování. Prostředek byl nanášen několikanásobně do nasycení zpevňované plochy. Přebytečný, nevsáknutý zpevňovač byl po ukončení impregnace odsát. Spotřeba přípravků se pohybovala v rozmezí 3-5 litrů na 1 m2. Doba vytvrzování použitých zpevňovačů byla 3 týdny. Po vytvrzení byl odborně posouzen stav zpevnění a určeny plochy pro opětovné napuštění a zpevnění přípravky KEIM. Omítky odtržené od zdiva byly zainjektovány, což zajistilo jejich dobrou přídržnost s podkladem. Vyplňování předvhlčených dutin bylo prováděno zdola směrem nahoru.Výsledek pečlivé a citlivé záchrany vzácných omítek státního hradu Pernštejna je velmi dobrý. Speciální materiály KEIM se zde osvědčily stejně jako například při konsolidaci vzácných archeologických nálezů na hradě Špilberku v Brně. Úspěšně použitá technologie bude v budoucnu využita při záchraně ostatních vzácných ploch hradu Pernštejna a dalších cenných památkových objektů.

Vyfoťte, jak máte natřeno KEIMEM - výsledky losování

meštiansky dom na Radlinského ulici č.3 v Trnave

1. cena Odběr produktů firmy KEIMFARBEN dle vlastního výběru v hodnotě 10.000,- Kč vč. DPH

Akce: meštiansky dom na Radlinského ulici č.3 v Trnave

Rok realizace: 2006-2007

Materiály: KEIM Granital Grob, KEIM Granital, KEIM Spezial fixativ

Majitel: Akad.mal. Peter Gunther

Realizoval: Mgr.art. Peter Koreň a kol.

 

Oprava fasády a balkonu na rodinném domě

2. cena Odběr produktů firmy KEIMFARBEN dle vlastního výběru v hodnotě 5.000,- Kč vč. DPH

Akce: Oprava fasády a balkonu na rodinném domě - p. Holub, Hřbitovní  ul. 184, Strunkovice nad Blanicí

Rok realizace: 2007

Materiály: Keim Soldalit

Realizoval: SABBIA s.r.o., Neumannova 158,  383 01 Prachatice

Soukromý dům - Choceň

3. cena Odběr produktů firmy KEIMFARBEN dle vlastního výběru v hodnotě 3.000,- Kč vč. DPH

Akce: Oprava a remineralizace nevhodných disperzních nátěrů - soukromý dům - Choceň

Rok realizace: 2008

Materiály: KEIM Universalputz, KEIM Spachtel, KEIM Contact Plus, KEIM Soldalit

Realizoval: Alfa s.r.o. Litomyšl

 

Fasáda objektu Palác Klobušických

4.–10. cena Dárkové a reklamní předměty firmy KEIMFARBEN

Akce: Fasáda objektu Palác Klobušických (Sídlo krajského súdu), Hlavná 22, Prešov

Rok realizace: 2008

Materiály: KEIM Universalputz, KEIM Universalputz Fein, KEIM Soldalit Fixativ, KEIM Soldalit, KEIM Contact Plus, KEIM Restauro Grund

Realizoval: PU SR - Oblastný reštaurátorský ateliér, Nová 55, 054 01 Levoča

Masarykova 32 - Dům U Tří kohoutů

4.–10. cena Dárkové a reklamní předměty firmy KEIMFARBEN

Akce: Masarykova 32 - Dům U Tří kohoutů, Brno, rekonstrukce prodejny,statické zajištění části objektu, přístavba výtahu a oprava uliční a dvorní fasády

Rok realizace: 2003-2004

Materiály: Keim Granital a Keim Lotexan

Realizoval: Tocháček spol. s r.o. Slovinská 36, 612 00 Brno www.tochacek.cz

Oprava fasády - Městský úřad - Vysoké Mýto

4.–10. cena Dárkové a reklamní předměty firmy KEIMFARBEN

Akce: Oprava fasády - Městský úřad - Vysoké Mýto

Rok realizace: 2008

Materiály: KEIM Silangrund, KEIM Contact Plus, KEIM Soldalit, KEIM Spachtel

Realizoval: Pažourek Pavel - stavební práce Vysoké Mýto

 

Evanjelický kostol, Spišská Nová Ves

4.–10. cena Dárkové a reklamní předměty firmy KEIMFARBEN

Akce: Spišská Nová Ves, evanjelický kostol

Rok realizace: 2007

Materiály: KEIM Granital, Kontakt plus, Silagrund

Realizoval: Širila, a.s. Spišská Nová Ves

Projektant: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Levoča, Nám. Majstra Pavla 38, janovska@stonline.sk, prihlasovateľka

 

 

Kostel svatého Jana Křtitele

4.–10. cena Dárkové a reklamní předměty firmy KEIMFARBEN

Akce: Rekonstrukce fasády Kostela svatého Jana Křtitele - Široký Důl

Rok realizace: 2008

Materiály: KEIM Restauro Lasur, KEIM Contact Plus, KEIM Granital, KEIM Universalputz

Realizoval: Stavební sdružení Boštík - Poříčí u Litomyšle http://www.bostik-s.cz/

 

Měšťanský dům - Litomyšl

4.–10. cena Dárkové a reklamní předměty firmy KEIMFARBEN

Akce: Oprava fasády - měšťanský dům - Litomyšl

Rok realizace: 2007

Materiály: KEIM Silangrund, KEIM Contact Plus, KEIM Soldalit

Realizoval: ing. Andrle - svépomocí

Stará radnice - Lhenice

4.–10. cena Dárkové a reklamní předměty firmy KEIMFARBEN

Akce: Stará radnice - Lhenice (okr.Prachatice)

Rok realizace: 2008

Materiály: Keim Universalputz, Keim Silangrund, Keim Soldalit

Realizoval: Mügl Jan-stavební práce - Netolice,  www.muglovi.cz

Evoluce forem

Akce: Nástěnná malba v interiéru nove Státní vědecké knihovny v Hradci Kralové, vyobrazená část cca. 7x6 m, celková plocha cca. 480 m2

Rok realizace: 2008

Materiály: KEIM Optil

Realizoval: MgA. Martina Novotna

Mauzóleum Andrassyho v Trebišove (exterier)

Akce: Mauzóleum Andrassyho v Trebišove (exterier)

Rok realizace: 2008

Materiály: KEIM Silex OH, KEIM Lotexan N, KEIM Fixativ, KEIM Soldalit, KEIM Restauro Lasur, KEIM Restauro Top

Realizoval: PU SR - Oblastný reštaurátorský ateliér, Nová 55, 054 01 Levoča

Obecní úřad Osík

Akce: Oprava zdi - Obecní úřad Osík

Rok realizace: 2008

Materiály: KEIM Soldalit

Realizoval: Obecní úřad Osík / Michala Nováková

Škola Osík

Akce: Oprava a remineralizace nevhodných disp. nátěrů fasády Škola - Osík

Rok realizace: 2008

Materiály: KEIM Contact Plus, KEIM Soldalit

Realizoval: Stavební sdružení Boštík - Poříčí u Litomyšle http://www.bostik-s.cz

 

Hotel Aplaus Litomyšl

Akce: Rekonstrukce Hotel Aplaus Litomyšl

Rok realizace: 2008

Materiály: KEIM Contact plus, KEIM Soldalit

Realizoval: Alfa s.r.o. , Stavomal s.r.o.

Základní škola Dolní Dunajovice

Akce: Základní škola Dolní Dunajovice

Rok realizace: 2008

Materiály: KEIM Silagrund, KEIM Contact Plus Grob, KEIM Soldalit, KEIM Soldalit Fixativ

Realizoval: PROMUS - Radek Procházka, Drnovice u Lysic 159

Obecný úrad Smolenice

Akce: Bývalá kúria Kollerovcov dnes Obecný úrad Smolenice,19. storočie-neoklasicizmus

Rok realizace: 2006

Materiály: KEIM Keim granital, Spezial fixativ

Majiteľ: obecný úrad Smolenice

Realizoval: Mgr.art. Peter Koreň, Šafárikova 64, 048 01 Rožňava,
peschoster@gmail.com ; Mgr.art. Peter Sojka a kolektív

Měšťanský dům - Litomyšl

Akce: Rekonstrukce fasády - měšťanský dům - Litomyšl

Rok realizace: 2008

Materiály: KEIM Contact Plus, KEIM Soldalit

Realizoval: STAVEX H-V s.r.o. Litomyšl

Kříž na ulici Bašného v Brně

Akce: mnohočetně profilovaný betonový podstavec pod ocelový kříž, ulice Bašného, Brno

Rok realizace: 2007

Materiály: KEIM Granital, Kontakt plus, Silagrund

Realizoval: svépomocí (dobrovolníci)

 

 

Rodinný dům Bašného 62, Brno

Akce: Rodinný dům Bašného 62, Brno

Rok realizace: 2007

Materiály: KEIM Soldalit, Kontakt plus

Realizoval: majitel svépomocí

 

 

Kaple Svaté rodiny, Bašného 1, Brno

Akce: Kaple Svaté rodiny, Bašného 1, Brno

Rok realizace: 2003

Materiály: KEIM Granital, Kontakt plus, Silagrund

Realizoval: svépomocí (dobrovolníci z řad farníků)

 

 

Reštaurovanie fasády „Župného domu“ v Rimavskej Sobote

Akce: Reštaurovanie fasády „Župného domu“ v Rimavskej Sobote -  Mihalya Tompu 9, Rimavská Sobota

Rok realizace: 2007

Materiály: Keim Soldalit, Keim Granital, Keim Lotexan, Keim Spachtel

Realizoval: Akad. soch. Ivan Škandík, Dolná Ves 33, 967 01 Kremnica, Mgr. art. Jan Janda, Benediktiho 1, 811 05 Bratislava   www.re-art.sk

 

 

Fasáda – Spišská knižnica

Akce: Fasáda – Spišská knižnica, 052 01 Spišská Nová Ves

Rok realizace: 2005

Materiály: KEIM Soldalit + Farbkonzentrate

Realizoval: Mgr.art. Rudolf Boroš, p. Denis Brnoliak a kolektív, www.artdenis.sk

Interiér – hotel Družba v Jasnej

Akce: Interiér – hotel Družba v Jasnej, 032 51 Demänovská Dolina, "francúzska ulička"

Rok realizace: 2008

Materiály: Keim Farbkonzentrate + Restauro-Lasur

Realizoval: pán Denis Brnoliak, www.artdenis.sk

Jihozápadní bastion Špilberku vyhlášen nejpovedenější jihomoravskou rekonstrukcí roku 2007

V kategorii nejpovedenější rekonstrukce prestižní soutěže Jihomoravská památka roku 2007 zvítězila dostavba jihozápadního bastionu hradu Špilberk, kterou realizovala firma TOCHÁČEK, s.r.o. s využitím speciálních konsolidačních a konzervačních přípravků KEIM. Využití těchto materiálů umožnilo zachovat historické vyznění ošetřovaných povrchů.

Jihozápadní bastion Špilberku v roce 1809 zbořili Napoleonovi sapéři jako důležitou součást fortifikačních prvků Špilberku s cílem znemožnit fungování hradu jako pevnosti.

 

Dostavba byla zahájena už v roce 2002, po nálezu kamenných základů byla však zdržena důkladným archeologickým průzkumem stavby. Na jeho základě pak došlo ke změně projektu stavby tak, aby bylo možné zachránit archeologické nálezy a umožnit zřízením zvláštního návštěvnického okruhu jejich prezentaci. Veřejnosti se tak dostane zřídka vídané možnosti navštívit i tzv. naslouchací lochy, ve kterých obránci hradu naslouchali, zda útočník nepodkopává hradby, aby je následným podminováním odstřelil a vzniklým průlomem hrad dobyl.

Vnější cihlové zdivo povrstveného tenkou vrstvou omítek bylo ošetřeno speciálním hydrofobizačním přípravkem KEIM LOTEXAN, který zabraňuje pronikání srážkové a ostřikové vody do omítek a zdiva při zachování velmi dobré paropropustnosti.

Stejného přípravku pro ochranu staveb bylo použito na mnoha stavbách, např. Mohyle míru u Slavkova, pohledovém cihlovém zdivu na historických budovách Vaňkovka v Brně a mnoha dalších.

Dále byla provedena konsolidace vzácných archeologických nálezů v podzemní části jihozápadního bastionu organokčemičitanovými zpevňovači o požadované koncentraci KEIM SILEX OH a KEIM SILEX 100 OH. Jednalo se o zpevnění málo soudržných částí vykopávek původních částí základů a zdí. Tento přípravek se osvědčil například také při záchraně vzácných omítek na hradě Pernštejn.

Kostol sv. Jakuba Staršieho v Tužine – Kultúrna pamiatka roka 2006

Mýtický vták Fénix, znovu sa rodiaci z popola, prepožičal svoje meno cene, ktorú na návrh odbornej poroty udeľoval aj vlani koncom roka minister kultúry SR Marek Maďarič. Ministerstvo sa v druhom ročníku súťaže rozhodlo udeliť 4 ceny bez kategórií, čo umožnilo porote väčšiu flexibilitu pri výbere tých najlepších. A pre nás je potešujúce zistenie, že oceneným realizátorom v troch prípadoch pomohli technológie a materiály KEIM.

Kostol sv. Jakuba Staršieho v Tužine získal Fénixa za technologicky náročnú sanáciu a reštaurovanie výrazne poškodenej neobarokovej maliarskej a štukovej výzdoby. Odborná porota tiež vyzdvihla úsilie tímu reštaurátorov, vedených akademickým maliarom Jozefom Doricom, o dlhodobé zabezpečenie mikroklímy priestoru a stabilitu reštaurovaného diela. Maliarska výzdoba interiéru tohoto kostola, postaveného v závere 18. storočia staviteľom Josefom Foghtom, je zaujímavá predovšetkým nevšednou bohatosťou figurálnych kompozícií a plošných dekoratívnych malieb. V štylizácii biblických výjavov doboví umelci použili aj prvky starogermánskej mytológie. Tužina je dnes nenápadnou obcou, ležiacou bokom od hlavnej cesty. Jej obnovený veľký farský kostol pripomína dobu rozmachu a jedinečným spôsobom cez vizuálne zážitky dokladuje návštevníkom mnohonárodnú duchovnú tradíciu v strednej Európe.

Nové etikety na produktech KEIM

Vážení zákazníci,

naším hlavním cílem je usnadnit Vám orientaci v nabídce produktů KEIM a další práci s nimi ve Vašem skladu a při použití.
Vzhledem k narůstajícímu exportu do všech částí světa a dalšímu rozšiřování nabídky našich produktů jsme pro Vás vytvořili nové vícejazyčné etikety k jejich označování.

Základem nových etiket je jednotnost, přehlednější uspořádání, barevné členění a využití jednoduchých grafických symbolů - piktogramů. 

Pro rychlejší a příjemnější seznámení s novým systém jsme pro Vás připravili tento leták, který přináší přehled uspořádání nových etiket a používaných piktogramů s komentářem.
Nové etikety obsahují:
jednoznačné odlišení nátěrových systémů barevným pruhem na levém okraji etikety, který je vždy doplněn obrázkem se vztahem k danému výrobku
• popis hlavních předností materiálů
• popis aplikace a ředění jednotlivých produktů
• piktogramy, které jednoduše graficky vyjadřují pokyny pro zpracování, skladování a likvidaci odpadů

podrobnosti, podrobnosti slovensky

V Luhačovicích rozkvetla Alpská růže

V říjnu letošního roku byla slavnostně dokončena rekonstrukce luhačovické vily, která je charakteristickou ukázkou tzv. „alpského stylu“, určujícího podobu lázní ve druhé polovině 19. století.

Vilu, původně nazývanou Vila Růžová, vytvořil lázeňský správce a stavební mistr Václav Pirchan.

Současný vzhled budovy vychází z pečlivého historického průzkumu. Barevnost fasády (ale i například dřevěných prvků) byla zjištěna sejmutím všech natřených vrstev a rozborem odebraných vzorků v laboratoři. Fasáda vily, nesoucí nyní jméno Alpská růže, byla opatřena vápennou venkovní modifikovanou barvou KEIM Romanit v odstínech respektujících charakter a historii objektu.

Interiéry navrhl akademický architekt Petr Růžička. Interiéry jsou nově vybaveny replikami nábytku z období konce 19. století. Veškeré dřevěné prvky - dveře, okna, krovy, stropní trámy - byly zachovány, případně nahrazeny přesnými replikami.

Dům, který napohled působí velmi romanticky, je uvnitř vybaven současným technologickým komfortem: je vytápěn plynem s nejmodernější regulační technologií, přístup do pokojů a apartmánů zajišťují čipové karty, k dispozici je připojení na internet.

Realizaci rekonstrukce objektu provedla malířská firma Damborský Miroslav z Nivnice pro firmu ZEVOS a.s., Uherské Hradiště. Obchodní zajištění zakázky obstarala firma Nováček-fasády s.r.o. ze Slavonic.

Rekonstrukce Vily Domov ve Strunkovicích nad Blanicí

Velmi zdařilá rekonstrukce budovy s využitím materiálů KEIM je nyní k vidění v Jižních Čechách, konkrétně ve Strunkovicích nad Blanicí. Jedná se o první rekonstrukci fasády zdejší Vily Domov od jejího dokončení v roce 1914.

Trojbarevná fasáda je vytvořena s použitím nátěrového systému KEIM Soldalit (použity byly barevné odstíny 9164, 9369, 9053). Při realizaci byla dodržena původní barevnost historické fasády.

Rekonstrukci objektu realizovala stavební společnost SABBIA - Jaroslava Rosová z Prachatic. V roce 2006 byla firma vyhodnocena Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR vítězem soutěže o titul „Stavební firma roku 2005 v kategorii do 25 zaměstnanců“.

Kaplnka sv. Michala Archanjela v Košiciach – Kultúrna pamiatka roka 2006

Koncom októbra sa v Dvorane Ministerstva kultúry SR v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov Kultúrna pamiatka roka 2006. Vyhlasovateľom druhého ročníka je Ministerstvo kultúry SR. Partnermi sú Slovenský plynárenský priemysel, a.s. a Nadácia SPP.
Cieľom Kultúrna pamiatka roka  je oceniť komplexnú, profesionálnu a výnimočne kvalitnú prípravu a realizáciu obnovy či reštaurovania kultúrnych pamiatok z hľadiska prínosu pre ochranu pamiatkových hodnôt; popri reštaurovaní a obnove samotného diela sa hodnotí aj komplexná príprava v podobe výskumov, dokumentácie, spolupráca viacerých odborníkov a snaha o zabezpečenie údržby a ochrany diela – pamiatky do budúcnosti.

Kaplnka sv. Michala Archanjela v Košiciach je staršou stavbou ako všeobecne známy vedľa nej stojaci dóm sv. Alžbety. Táto gotická stavba pochádza zo 14. storočia. Pôvodne slúžila ako cintorínska kaplnka, karner, a preto bola zasvätená sv. Michalovi, sprievodcovi duší. Kaplnka v stredoveku mala dôležitú funkciu pri pohrebných bohoslužbách. Spodná časť kaplnky slúžila ako kostnica pre vykopané kostné pozostatky. Na oltári v kaplnke je znázornený sv. Michal archanjel ako premáha satana - draka, v interiéri sa zachovali aj zvyšky stredovekých nástenných malieb a je tu pekné kamenné tabernákulum. Nad dverami do sakristie je umiestnený najstarší erb Košíc.
Za komplexnú, technologicky a časovo  náročnú obnovu vzácnej stredovekej pamiatky, pri ktorej bola venovaná pozornosť prezentácií archeologického dedičstva, všetkým dielam výtvarného umenia, umelecko-remeselným prvkom a stavebným prácam, získal ocenenie autorský tím združenia VILLARD pod vedením Prof., akademického sochára Jozefa Poruboviča.

U Fleků je vymalováno

V pomyslném seznamu kultovních míst českých dějin by nikdy nemohla chybět pražská restaurace U Fleků v Křemencově ulici na Novém Městě. A to nejen díky lahodné chuti flekovského třináctistupňového ležáku, vařeného podle starobylých receptur, ale i díky zajímavé historii a architektuře. Pod terénem pivovaru a restaurace se uchovaly zbytky tří původních gotických a renesančních objektů. První dochované zmínky sahají do roku 1430, dnešní podobu získal hostinec s pivovarem při úpravách v letech 1900 až 1905.

Od června do srpna letošního roku byly provedeny opravy a nátěr uliční fasády renomovanou firmou Alto štukatérství a restaurování s použitím minerálních fasádních barev KEIM. Cílem byla citlivá oprava vnějšího vzhledu objektu včetně všech osazených prvků při zachování uměleckořemeslných a architektonických hodnot. Renovace fasády byla završena nátěrem barvou KEIM Romanit-Farbe. Tato barva na bázi hašeného modifikovaného vápna byla na fasádu nanesena ve dvou tónech. Díky skvělým optickým vlastnostem barva oživila historický charakter fasády.