###TITLE###

Historie

Minerální barvy KEIM: dějiny převratného objevu

V roce 1878 získal bavorský řemeslník a výzkumník A. W. Keim první ze svých patentů v oboru chemie barev Postupy ke zpevnění minerálních barev určených k nástěnné malbě. Od této chvíle se pod značkou KEIMFARBEN odvíjí nepřetržitá historie špičkových minerálních nátěrových systémů a materiálů pro restaurování, které dnes zdobí historické a moderní objekty v celém světě od USA přes Čínu až po Českou republiku a Slovensko.

Počátky průkopnické myšlenky

Nejstarší historie předcházející objevu Keimových minerálních barev je pozoruhodná. Prvním inspirátorem byl trochu překvapivě Johann Wolfgang Goethe, který vedle umělecké tvorby část svého života zasvětil teoretickým výzkumům a experimentům v oblasti barev. Velké naděje vkládal do pokusů s vodním sklem, ale nedospěl až k možnosti praktického využití. Přímým iniciátorem Keimových pokusů se stal až bavorský král Ludwig I. Okouzlen barevností severoitalských vápenných fresek zadal bavorským vědcům, aby vyvinuli barvu, která si zachová estetické vyznění vápenných omítek, ale bude daleko trvalejší a obstojí v oblastech s drsnějším podnebím na sever od Alp.

Adolf Wilhelm Keim se narodil roku 1851 v Mnichově. Jako vyučený hrnčíř prováděl své první experimenty s glazurou kachlových kamen a brzy se začal zabývat možnostmi využití glazury v různých odvětvích. Už v roce 1878 získal svůj první patent v oboru barev, v průběhu let následovalo několik dalších patentů. Mimořádně činorodý A. W. Keim se zabýval výzkumnou a publikační činností, přednášel na univerzitě, působil v několika prestižních oborových spolcích. Pro své dílo je uznáván jako jedna z nejvýznamnějších postav oboru. Ačkoli nebyl A. W. Keim tvrdý podnikatel, ale spíše filantrop, který chápal podnikání jako službu veřejnosti, produkce barev KEIM byla obchodně vždy velmi úspěšná a nemusela být nikdy během dlouhé historie přerušena.

Barvy pro 21. století

Výjimečné vlastnosti materiálů vytvořených na principech objevu A. W. Keima jsou založeny na použití přírodního křemičitanu draselného jako pojiva, minerálních plniv a anorganických pigmentů. To umožňuje trvanlivé spojení s podkladem, které bývá označováno výstižným termínem prokřemenění. O kvalitě a trvanlivosti materiálů KEIM svědčí mnoho realizací po celém světě, mezi nimi i dochované památky z 19. století (například Schonschen Haus ve Wormsu – 1880, radnice ve Schwyzu – 1891, radnice vOslu – 1895). Společnost KEIMFARBEN dnes funguje v celosvětové síti, v České republice od roku 1995. Zajímavostí je, že první prodej barev KEIM na našem území probíhal soustavněji už do třicátých let dvacátého století. Od roku 1991 je KEIM zastoupen také na Slovensku.

Díky nepřetržitým výzkumným aktivitám ve vlastních laboratořích společnost neustále vyvíjí nové materiály vynikajících vlastností, mimořádně šetrné k životnímu prostředí.