###TITLE###

Výhody a použití

Výhody a použití

Trvanlivost

Nedostižně dlouhá trvanlivost silikátových nátěrů KEIM spočívá v principu tuhnutí vodního skla – chemické vazbě s podkladem. Vzniká tak pevné spojení plniv a pigmentů (a tedy barvy) s podkladem. Spojení je vysoce stabilní a odolné vůči kyselinám. Dlouhá životnost silikátových barev KEIM při tom platí stejnou měrou pro všechny silikátové generace. Základem jedinečné kvality jsou vybrané suroviny. Optimální kombinace tekutého křemičitanu draselného jako pojiva, minerálních plniv z přírodních nalezišť a anorganických pigmentů zaručují maximální odolnost vůči klimatickým vlivům a nedostižnou trvanlivost. Pro stavebníka to znamená zvlášť hospodárné řešení nátěru.


Vlhkost

Mimořádně vysoká propustnost pro vodní páru je u silikátových barev výsledkem speciální struktury ztuhlého vodního skla. Tato vysoká prodyšnost silikátových barev zaručuje, že vlhkost obsažená v objektu se může nerušeně a rychle odevzdávat navenek. To má velkou výhodu pro fyzikální poměry stavby: nedochází ke škodlivému hromadění vlhkosti mezi nátěrem a podkladem.

Ze stavebně fyzikálního hlediska je difuzní propustnost fasádního nátěru nejdůležitějším kriteriem pro vyvážený vývoj vlhkosti. V kombinaci s nízkou nasákavostí – u kvalitních jednosložkových silikátových barev je již dlouho standardem – to zajišťuje optimální ochranu před poškozením fasády vodou a mrazem, ale i před porůstáním řasami a plísněmi.

Pro ochranu přes znečištěním a šednutím je podle výsledků nejnovějších výzkumů důležitá i kondenzace vody na fasádním nátěru. I zde vykazují silikátové nátěry díky charakteristice pojiva nejlepší výsledky s nejnižší zkondenzovanou vlhkostí a především s typicky rychlým vysycháním. Riziko napadení řasami je tedy u silikátových barev výrazně minimalizované – bez přidávání vysoce jedovatých a vymývajících se biocidů.


Čistota

Špinivost nátěrových ploch ovlivňuje chování při kondenzaci vody a především statický náboj a termoplasticita pojiva. Organická pojiva ze syntetických pryskyřic či silikonu se za větru staticky nabíjejí a potom doslova přitahují částečky nečistot ze vzduchu. Při vyšších teplotách navíc reagují termoplasticky, tj. stávají se „lepkavými“. Částečky nečistoty zde nacházejí ideální podmínky a mohou se na takovém povrchu intenzivně usazovat (tzv. „povrchová lepivost“). Silné perlení (tedy hodně citovaný „lotosový efekt“), původně prezentované jako záruka čistých fasád, tak v praxi již dávno ztratilo své „kouzlo“. Barvy s pojivem z vodního skla jsou antistatické a nejsou termoplastické. Proto zůstávají dlouhodobě čistější než barvy s organickými pojivy.Stálobarevnost a estetika

Stálost barevného odstínu fasádních barev záleží na druhu pigmentů a pojiv. Organické pigmenty mění svoji barevnost působením UV-záření. Vedle používání výhradně kvalitních světlostálých minerálních pigmentů hraje velkou roli pro stálost barev i odolnost pojiva vůči UV-záření a jiným vlivům počasí. Ultrafialové světlo a klimatické vlivy přispívají u organických pojiv k jejich pomalému či rychlejšímu odbourávání. Vznikají mikrotrhliny, které mění lom světla, takže odstín nátěru šedne nebo se mléčně zakaluje. Kromě toho se částečně „obnažují“ pigmentová zrna a jsou tak více vystavena UV-záření ve slunečním světle. Tím se změny barvy u organických pigmentů dále urychlují.

Minerální pojiva jako draselné vodní sklo nebo sol-silikát vykazují nejvyšší odolnost vůči UV-záření ze všech pojiv a kromě toho jsou absolutně odolná proti vlivům počasí. Působivým praktickým dokladem této životnosti jsou originální nástěnné malby provedené Keimovými barvami v 19. století, například na radnici ve Schwyzu nebo ve městě Stein am Rhein.

Pojivo ovlivňuje i barevnou brilanci nátěru. Disperze jako syntetické nebo silikonové pryskyřice vytvářejí kolem barevných pigmentů film, který mění originální barevný účinek. Transparentní vodní sklo naproti tomu nechává dopadnout světelné paprsky přímo na pigment. Tím vzniká fascinující, živá zářivost silikátových nátěrů KEIM. Přirozeně matný povrch při tom navíc vyvolává velmi elegantní a příjemný optický účinek.


Bezpečnost

Silikátové barvy KEIM narozdíl od disperzních nebo silikonových barev nezapálí ani plamen svářečského hořáku. V případě požáru to znamená maximální bezpečnost, žádné toxické plyny – což potvrzují požární zkoušky provedené v Německu a ve Velké Británii. Ne nadarmo se zde řada veřejných objektů (například stanice a tunely metra, letiště, školy a kina) již natírá výhradně silikátovými barvami – bezpečnost a zdraví nelze ničím nahradit.


Hospodárnost a udržení hodnot

Mimořádně dlouhá životnost a odolnost barev KEIM ve svém důsledku přináší nezanedbatelné ekonomické výhody. Údržba budov renovovaných produkty KEIM je zřetelně levnější, než je obvyklé. Delší intervaly renovací díky trvanlivým, čistým a barevně stálým nátěrům a povrchům šetří peníze. To platí pro fasády s klasickou omítkou i s tepelnou izolací.


Ekologie

V oblasti ekologie přináší minerální složení silikátových barev KEIM nezanedbatelné výhody. Pojivo vodní sklo dovoluje úplně vynechat rozpouštědla, změkčovadla a konzervační látky. Od těžby surovin přes výrobu, zpracování a celou dobu životnosti nátěru až po jeho likvidaci vykazují silikátové barvy KEIM vynikající ekologické vlastnosti. V případě přepracování odpadá u nátěrů KEIM neekologické odstraňování starých nátěrů rozpouštědlem: ekologické řešení znamená jednoduše omýt vodou a přetřít.

Závěr: barvy KEIM jsou zcela nezávadné produkty pro ekologické stavby a zdravé bydlení.