###TITLE###

Milníky

Milníky

1878 – první generace: KEIM Purkristalat

Zhruba před 125 lety vytvořil KEIM první prakticky použitelnou silikátovou barvu. Tvoří ji prášková složka s minerálními barevnými pigmenty a plnivy a složka tekutá – draselné vodní sklo jako pojivo.

Podle DIN 18363, 2.4.1 jsou „silikátové barvy“ dvousložkové a neobsahují žádné organické komponenty. Lze je používat jen na pevné a savé minerální omítky.

Dále na informaci o produktu KEIM Purkristalat

1962 – druhá generace: KEIM Granital

V roce 1962 následovala druhá generace silikátových barev, „disperzní silikátová barva“. Její výhodou je jednosložková forma, jež umožňuje výrazně snadnější manipulaci a vyšší spolehlivost při aplikaci. Také disperzní silikátová barva je normovaná jako samostatná kategorie a podle DIN 18363 smí obsahovat maximálně 5 % organických složek (disperzí a aditiv).

Dále na informaci o produktu KEIM Granital

2002 – třetí generace: KEIM Soldalit

V roce 2002 přinesla revoluci na trh s fasádními barvami již třetí generace silikátových barev: „sol-silikátová barva“. Je založena na zcela novém principu pojiv a otevírá netušené dimenze v použití silikátových barev. Sol-silikátové pojivo, stabilizovaná kombinace křemičitého solu a vodního skla, prokřemeňuje s minerálními podklady, kromě toho však vyvíjí i velké adhezní síly, zajišťující bezpečnou přilnavost i na nátěrech na bázi organických syntetických pojiv. To umožňuje jejich použití téměř na všech podkladech. S organickým podílem do 5 % splňuje sol-silikátová barva i požadavky normy DIN 18363 pro „disperzní silikátové barvy“.

Dále na informaci o produktu KEIM Soldalit