###TITLE###

Základní princip

Vodní sklo – pojivo silikátových barev

Přírodní, minerální a s unikátním principem přídržnosti

Nejdůležitější složkou, která určuje kvalitu barvy, je pojivo. Zajišťuje vzájemné spojení různých obsažených látek a především spojení barvy s podkladem. Rozlišujeme anorganická (minerální) a organická pojiva.

 

Anorganická pojiva se vyrábějí z minerálních surovin. Nejodolnějším minerálním pojivem barev je draselné vodní sklo (křemičitan draselný).
 

Minerální pojiva chemicky reagují s podkladem. Princip silikátové techniky spočívá v prokřemenění pojiva s podkladem – je to chemický proces, při kterém pojivo – draselné vodní sklo – reaguje s minerálním podkladem. Tak vznikne pevné, nerozpustné spojení barvy s podkladem (omítkou, kamenem, betonem aj.). Průřez omítkou ukazuje tento proces prokřemenění probarveného fixativu KEIM (tekutý křemičitan draselný). Toto spojení je rozhodující pro nedostižnou trvanlivost silikátových barev KEIM.Organická pojiva jako disperze syntetických pryskyřic nebo silikonové emulze jsou založena na uhlovodíkové chemii (petrochemii), kterou známe například z lepidel. Přilnavost zajišťuje jen fyzikální proces přilepení.