<title>Produkty

Produkty

Produkty KEIM pro výtvarnou tvorbu

Přetáčet vlevo
Přetáčet vpravo
1513KEIM_fmt.jpg7967KEIM_fmt.jpgstr_31-3_fmt.jpgstr_31-2_fmt.jpgstr_31-4_fmt.jpgstr_31_fmt.jpg8189KEIM_fmt.jpg

Vlastnosti

Možnosti výtvarné práce s minerálními produkty jsou velmi rozmanité. V památkové péči, při výmalbě interiérů i při úpravě moderních fasád – všude je nepřehlédnutelná tendence k náročným a kvalitním minerálním aplikačním technikám.

Od malířů se stále častěji požadují kreativní, technicky kvalitní a opticky atraktivní vý­tvar­ná řešení. Zejména historické hlazené techniky, např. klasická technika stucco llustro, se díky svému ušlechtilému vzhledu těší nové oblibě.

KEIM ve své nabídce pohotově reaguje na potřeby malířů, výtvarníků i restaurátorů a při­ná­ší jim širokou škálu produktů pro kreativní práci.

Výhody

  • rozsáhlá paleta produktů
  • velký výběr odstínů
  • kvalitní minerální vlastnosti jako mimořádně dlouhá životnost, maximální propustnost pro páru, světlostálost apod.
  • inovativní materiály nabízejí nové možnosti ztvárnění
  • velké kreativní možnosti od historických po moderní