Minerální, vápenné, silikátové fasádní barvy na beton, KEIMFARBEN s.r.o. :: ###TITLE###

KEIM a ČSOB

Firma KEIMFARBEN navázala spolupráci s Československou obchodní bankou, a.s..

Pro opravu prostoru předtrezoří ČSOB v Brně na Joštově ulici byla realizována dodávka materiálu KEIM.

Na vytvoření struktury podkladu byl použit silikátový tmel KEIM SPACHTEL v kombinaci se silikátovou rýhovanou omítkou KEIM SILIKATPUTZ.

Z důvodu požadavku na zářivě bílý odstín na nátěr stropů a hladkých podkladů byla zvolena bílá sol-silikátová barva KEIM SOLDALIT. Aby byla věrně zachována struktura podkladu, byla pro barevnou úpravu hrubých podkladů zvolena tenkovrstvá sol-silikátová lazura v metalických odstínech, odstín 1001 - zlatá, odstín 1002 - stříbrná. Aplikoval se dvojnásobný nátěr lazury v krycí verzi. Oba nátěry byly naředěny v poměru 1:2 (1 díl DESIGN LASUR a 2 díly ředidla DESIGN FIXATIV).

 

Fakta: 

Místo realizace: Brno, Joštova 694/5

Termín realizace: 01/2017 

Materiály: KEIM SPACHTEL, KEIM SOLDALIT, KEIM DESIGN LASUR 

Realizační firma: NORESTA s.r.o.

Návrh technologie a technický servis: Mgr. Jaromír Holub